ORGANISATIONER FÖR SAMMHÄLLET

Varor från Granitops ger en bred urval av färger och former. Det gör möjligt att uppfylla idén i verkligheten.

Ett urval av obegränsade möjligheter ger en arkitekter möjlighet att skapa unika projekt. Konstgjorda sten ytor passar till olika arbetsförhållanden i skolor, laboratorier, kemisk och hälsovård. Ytan är kemiskt resistent till alla kemikalier som används i laboratorier av kemister.

Dessa ytor kräver lite underhållning utifrån hygieniska och sanitära krav.